Betalen

Betaalinformatie

Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De abonnementsprijzen vind je in het colofon. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende magazine gepubliceerd.

Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden via automatische incasso of per acceptgiro. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na het verzenden van een aanmaning niet ontvangen is, is Veronica Uitgeverij B.V. gerechtigd het abonnement (tijdelijk) te onderbreken.

Betaalmethoden

Een abonnement bij Veronica Uitgeverij B.V. kan je op verschillende manieren betalen:

  • Acceptgiro: je ontvangt na iedere termijn een acceptgiro voor de nieuwe termijn.
  • Automatische incasso: het abonnementsgeld wordt automatisch geïncasseerd voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode. Voor betaling per automatische incasso krijg je een jaarkorting van € 2,60.

Ook is het mogelijk via telebankieren het abonnementsgeld over te maken. Denk hierbij wel om altijd het betalingskenmerk in te vullen.

Hoe kan ik een automatische incasso afgeven?
Je kan ons machtigen door het machtigingsformulier bijgesloten bij de toegezonden acceptgirokaart ingevuld naar ons te retourneren. Het abonnementsgeld wordt vanaf de eerstvolgende verlenging van je abonnement automatisch afgeschreven.

Ik heb betaald en ontvang een herinnering. Hoe kan dit?
Waarschijnlijk hebben jouw betaling en de herinnering elkaar gekruist. Als je de betaling langer dan veertien dagen vóór ontvangst van de herinnering hebt gedaan verzoeken wij je telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot en met 21:00 uur:
Veronica Magazine 088-55 00 252 en Totaal TV 088-55 00 251.

Hoe kan ik vanuit het buitenland betalen?
Het is mogelijk vanuit het buitenland het abonnementsgeld over te maken. Je kan het verschuldigde bedrag overmaken op ons banknummer 65.07.73.845 tnv Veronica Uitgeverij te Hoofddorp. Verdere benodigde bankinformatie:

  • Swiftcode INGBNL2A
  • IBAN NL35INGB0650773845
  • Debiteur- en factuurnummer

Is het mogelijk het abonnementsgeld in termijnen te betalen?
Na de actieperiode wordt het abonnement per half jaar betaald.

Kan ik mijn factuur digitaal ontvangen?
Nee, het is nog niet mogelijk uw factuur digitaal te ontvangen. Voor een snelle manier van betalen wijzen wij je graag op de afgifte van een automatische incasso.