Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

SBS Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan een programma, spel, wedstrijd of het uitvoeren van een (al dan niet betaalde) registratie, abonnementsvorm of transactie van of met SBS Nederland B.V. of een van de SBS groepsmaatschappijen (“SBS”). Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor SBS, zij hanteert hierbij de strikte Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer M-1309523.
 

Doel

SBS kan uw persoonsgegevens opnemen in haar bestand. SBS gebruikt deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de betrokkene met SBS heeft (waaronder begrepen maar niet beperkt tot abonnementsovereenkomsten, spelovereenkomsten, deelnameovereenkomsten, nieuwsbrieven, downloads of overige leveringsovereenkomsten), om de betrokkene te informeren over interessante acties, prijsvragen, producten of diensten van SBS, haar partners of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. SBS kan uw persoonsgegevens in dat kader ook aan haar partners of zorgvuldig geselecteerde bedrijven verstrekken. U kunt daartegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen (zie hierna: “Aanpassingen / Afmelding”). Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van uw persoonsgegevens kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden. Voor toezending van informatie met gebruikmaking van elektronische gegevens, zal SBS te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming (“opt-in”) van de betrokkene verkrijgen óf dit zal geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van SBS waarbij de mogelijkheid zal worden geboden bezwaar aan te tekenen tegen de toezending (“opt-out”).
 

Aanpassingen / Afmelding

Indien uw gegevens zijn opgenomen in het bestand van SBS kunt u zich door middel van een uitschrijflink bij een (commerciële) uiting te allen tijde afmelden. U heeft bovendien het recht u tegen direct marketing of verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden te verzetten. Daarnaast heeft u het recht SBS te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen aan privacy@sbsonline.nl of een brief aan het hieronder vermelde adres:
SBS Nederland B.V.
T.a.v. afdeling CRM
p/a Rietlandpark 333
1019 DW Amsterdam
Nederland
 

Bezoekersgegevens

Via haar websites kan SBS algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan SBS of een externe partner in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op onze websites te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde “cookies”. Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitschakelt zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Voor bijvoorbeeld het tegengaan van (betalings)fraude of misbruik zal in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.
 

Wijzigingen

SBS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website www.sbs.nl/organisatie/privacy op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.
 
(Laatst gewijzigd op 11 november 2009)